Merchandiser/e

Merchandiser/e

Detyrat kryesore:

– Është përgjegjës për zgjerimin, ruajtjen, pozicionimin, dhe ekspozimin e të gjitha produkteve
të brendeve të kompanisë, në pikën e caktuar.
– Siguron informacion për gjendjen e stokut si dhe informacione të tjera të nevojshme për
brendet e caktuara në treg.
– Siguron arritjen e objektivave të ekspozimit të produkteve të brendit përkatës, brenda pikave
të caktuara të shitjes.
– Monitoron dhe mirëmban çmimet e shitësve me pakicë, mbanë freskinë e produkteve
kryesore.
– Siguronë pozitë dhe ekspozim sa më efektiv të produkteve te caktura.
– Detyra dhe përgjegjësi tjera të cilat ja cakton mbikqyrësi.

Kualifikimet e kërkuara:

– Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme;
– Të ketë minimalisht 6 muaj përvojë në të njëjtin profil pune (përparësi);
– Aftësi të shkëlqyera të negocimit;
– Aftësi të shkëlqyer komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;
– Të jetë i gatshëm të punojë nën presion dhe me orar fleksibil.

Ne ofrojmë:

– Respektim përtej kërkesave ligjore nga legjislacioni i punës në Republikën e Kosovës;
– Mundësi dhe përkrahje në zhvillim dhe avansim në karrierë;
– Pagë konkurruese dhe të dinjitetshme;
– Sigurim shëndetësor;
– Punë nga e hëna në të premten;
– Mundësi për orar fleksibil;
– Ambient dhe atmosferë të shkëlqyeshme të punës;

Aplikimin tuaj mund ta bëni në këto forma:

• CV-në dhe dëshmitë mbi përvojën tuaj mund t’i dërgoni në adresën elektronike:
info@liridoni-kos.com të plotësuar me pozitën për të cilën aplikoni;
• mund të paraqiteni për plotësimin e aplikacionit në objektet e LIRIDONI DISTRIBUTION
SH.P.K. në:
– Magjistralen Prishtinë – Ferizaj, km.7, Llapnasellë, Graçanicë;
– Magjistralen Pejë-Deçan km i 2-të, Raushiq, Pejë;
– Rr. Besim Shala” pn. Ish Fabrika e Progres Përllonkës, Prizren;
– Rr. “300 Dëshmorët e 1903” pn., Mitrovicë.

• Duke plotësuar të dhënat tuaja përmes linkut në vijim: https://liridoni-kos.com/sq/karriera-liridoni-distribution/.
Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 31.12.2023 në ora 17:00. Aplikaconet e dërguara me  vonesë dhe ato të pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Scroll to Top